LET OP: De tekst van de petitie is nog niet volledig definitief, en staat daarom nog niet online en kan nog niet worden ondertekend.

 

Het statuut van samenwonende werd door een K.B. bevestigt door de regering Martens IV. Het doel was om (toen al) besparingen door te voeren. Als er al besparingen waren dan was dit ten koste van de armsten onder ons.

De personen levend onder het bestaansminimum is sindsdien de hoogte in geschoten.

Het feit dat dit statuut alle mogelijke solidariteit verbiedt heeft de ongelijkheid nog verstevigd en de fragiele onder ons nog meer verarmd.

Door de huidige crisis zijn al deze personen alleen op hun eigen toegewezen (elke vorm van solidariteit is voor hun verboden) om de torenhoge facturen te betalen, dit is gewoon niet meer leefbaar.

De regering Wilmès heeft nochtans rekening gehouden met deze factor tijdens de Covid-crisis. Bepaalde tijdelijke werklozen en later ook de mensen die Oekraïners opvingen werden vrijgesteld van deze verplichtingen .Ineens werden onze bestuurders zich bewust dat dit statuut niet leefbaar is voor een koppel, een familie of een collectief.

Waar wacht men op om dit K.B. af te schaffen?

K.B. die inhumane en vernederende situaties teweegbrengt voor duizenden Belgen.

Hoe moet men dit nog verantwoorden wanneer het inkomen van bepaalde mensen daalt daar waar het onveranderd blijft voor andere?

Spijtig genoeg, zelf nadat België wegens het discriminerend karakter veroordeeld werd door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties zijn de opeenvolgende ministers niet getroffen door het inhumane en onrechtvaardige karakter van dit statuut.

België heeft nochtans Artikel 17 over het internationaal politiek en burgerrecht geratificeerd.

Ondergetekende(n) vragen onomwonden de afschaffing van dit Koninklijk Besluit